Pro školy

ROZPIS POHÁDEK PRO PŘEDPLATITELSKOU SKUPINU E/M NA SEZONU 2021/2022

Začátky představení v 8:45, 10:15 a 14:00

15.9.2021 BACILY A VIRY PORAZÍME

Pavel Novák

Nový, hudebně vzdělávací a motivační pořad pro děti. Aktuálně jsem zareagoval na současnou situaci. Na příběhu dvou nezbedů a rošťáků, bacila Bumbáce a vira Lumpáce, budeme s dětmi společně vytvářet plán, jak s nimi zatočíme. Naučíme se, jak s nimi můžeme žít, aby nás neohrožovali a nekomplikovali nám naše životy.

www.pavelnovak.cz

6.10.2020 RUSALKA

DVD Litvínov

Autorské převyprávění jednoho z nejkrásnějších příběhů a lásce a zradě, aby si jej mohli užít také ti nejmenší.

Příběh víly, která se zamiluje do člověka a obětuje svou nesmrtelnost, aby se mohla stát člověkem a princovou ženou, napsal H. Ch. Andersen v 19. století jako jednu ze svých vánočních pohádek. Dokázal se vcítit do dětské duše, a proto jsou jeho pohádky populární dodnes. Na konci 19. století nabídl svou variantu příběhu básník Jaroslav Kvapil skladateli Antonínu Dvořákovi, který ho zhudebnil a vznikla tak jedna z nejkrásnějších českých oper, která okouzlila celý svět.

3.11.2021 VĚTRNÁ POHÁDKA

Teatr Pavla Šmída

Po loňské úspěšné „Pohádce z budíku“ přiveze Pavel novou a také moc pěknou pohádku.

Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví. Vypráví pohádku o dětech od větrného mlýna. Když jednou vítr ustane a dlouho bezvětří trvá, vydají se do světa, hledat krále větru. Průvodcem jim je kohout z korouhvičky a ten jim dá tuto hádanku: „Kdo je králem větru a kde přebývá? Kde se nejvzácnější, a nejmocnější vítr ukrývá?“ Jaká dobrodružství na cestě potkají? Najdou krále větru?

www.teatr.cz

1.12.2021 ZLATÝ ZVONEČEK

DS Karel Čapek Děčín

Hravá pohádka o věčném souboji dobra se zlem.

19.1.2022 KOUZLA SKŘÍTKŮ

Divadlo NAVĚTVI

Veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství. Zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí svého mrzoutského brášku Hadráska, aby spolu podnikli tajnou objevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět z tatínkova vyprávění, o kterém zatím jen slýchávali před usnutím zachumlaní v peřinkách.

Že už tušíte, co všechno na ně v tom světě čeká? Ale co když se ten celý jejich veliký svět vejde jen na obyčejný stůl? Víte kolik legrandy, srandy, bžundy a švandy si užijete na takovém stole, pokud nejste o moc větší než ruka? Každá rošťárna je přece skvělá zábava, když můžete použít kouzla, která zvládnou napravit všechnu neplechu, takže ráno nikdo nic nepozná…

www.divadlonavetvi.cz

16.2.2022 O KLUKOVI Z PLAKÁTU

Divadlo D5

Kluk z plakátu je výtvor malíře - táty Lukáše, který maloval kluka podle svého syna, a tak si oba byli podobní jako vejce vejci. Kluk z plakátu ale uměl mluvit, a tak se skamarádil s Lukášem, se kterým zažívá různá dobrodružství. Společně se vydávají na průzkum plakátů, které také ožívají, a tak se oba setkají s různými pohádkovými bytostmi.

www.divadlod5.cz

14.3.2022 POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Poutavé a nezapomenutelné představení. Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky ZDEŇKA BARTÁKA, které vtipně dokreslují situaci jednotlivých scének, si děti zpívají spolu s herci. Malí diváci se nejen pobaví vtipným řešením loutek JAROSLAVA DOLEŽALA, ale sami se také zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických postav, například Bivoje, Kazi nebo Tetu dále se děti seznámí i s kněžnou Libuší, Vlastou a Šárkou a dokonce i s urostlým Ctiradem. Toto představení je koncipováno tak, aby se při něm bavili i poučili i ti nejmenší diváci. Přestože název zní "Pověsti české", jsou to vlastně pohádky z naší minulosti. Dětem je zprostředkují veselé postavy Jiráska a Jiráskové v podání obou protagonistů.

facebook.com/divadlo.hruskova.preucil

20.4.2022 PES A DRAK

Divadlo 100-opic, Sólový projekt Dominika Tesaře

Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Proč? Vypadal tak nějak jinak. Být jiný není hanba. Být jiný má své kouzlo. A to on měl. Byl totiž kouzelný, což nikdo netušil. Tedy... ani on to netušil. Než to však pejsek zjistil, musel odhalit záhadu létajícího čaroděje, najít krále a zatančit si s drakem. Co taky jiného s takovým drakem dělat, že?

www.divadlo100opic.cz

18.5.2022 O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE

Divadélko Androméda

Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou.

www.divadloandromeda.cz

8.6.2022 PRINCEZNA KOLOBĚŽKA

Liduščino divadlo

Podle pohádky Boženy Němcové napsala Ludmila Razimová. Hudba Tomáš Hořejší. Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka má k němu přijet přijet - nepřijet, ani v noci - ani ve dne, být ustrojená - neustrojená, a přinést s sebou dar - nedar! Mančina maminka se bojí, že je to úkol nesplnitelný. Milá Mančinka se ale nelekne a pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě. V pohádce je spousta veselých písniček.

www.liduscinodivadlo.cz