KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VE SBOROVÉM ZPĚVU 8:00 - 17:00

česká verze
100 min
Krajského kola konaného v žateckém divadle se zúčastní pěvecké sbory z ústeckého kraje. ZUŠ ŽATEC.

Vstupenky