ADVENT V ŽATCI + KRAMPUS SHOW - pokyny pro návštěvníky

Autor: Karel Fiala <fiala(at)centrum.cz>, Téma: Hudební scéna, Vydáno dne: 27. 11. 2015

Prosím pročtěte si potřebné informace k připravované akci.

Organizátoři se rozhodli, pro velký zájem veřejnosti, změnit a prodloužit trať pochodu Krampusů na nám. Svobody v Žatci. Po obvodu náměstí Svobody na komunikaci bude pomocí plotů vytyčena trasa průvodu v celkové délce 360 m. Na pódiu budou akci komentovat moderátoři a po celou dobu akce budou v provozu stánky s občerstvením i prodej vánočních a upomínkových předmětů s motivy Krampus Žatec. Pro návštěvníky budou také k dispozici veřejné toalety za radnicí. Veškeré informace včetně programu jsou k dispozici na webových stránkách www.divadlozatec.cz. A na facebookovém profilu, kde je možné najít nákres trasy průvodu Krampusů, i zajištění celkové dopravní situace v centru města během akce. Pořadatelé žádají všechny návštěvníky, aby respektovali všechny pokyny pro klidný průběh akce. O zajištění pořádku se bude starat pořadatelská služba, bezpečnostní agentura, strážníci Městské policie i Policie ČR. Vjezd automobilů do centra Žatce bude zastaven ve 12:00 hodin a znovu povolen po skončení akce ve 20:00.

 

Dopravní pokyny

DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

V neděli 6. 12. 2015 od 12:00 platí zákaz vjezdu do centra na nám. Svobody v Žatci.

Mezi 12:00 - 20:00 hod. bude vjezd do centra Žatce možný pouze na základě prokázání trvalého bydliště v areálu akce občanským průkazem.

Pro občany centra města v Žatci:

Omezte prosím v uvedené dny a hodiny výjezd z města a návrat do Žatce na ty nejnutnější případy!!!

Obyvatelé centra města, kteří přijedou po 12. hodině, mohou svůj vůz zaparkovat na vyhrazených parkovištích v okolí náměstí Svobody a v ulicích Dvořákova, Horova a na náměstích Chelčického, 5. Května, Hošťálkovo, Žižkovo. Zaparkovaná vozidla musí umožnit bezpečný průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka, policie).

Ke vjezdu a výjezdu lze použít komunikaci Oblouková, která bude v tento čas (12:00 – 20:00) obousměrná. Prosíme o respektování výše uvedených pokynů a opatření.

Volný vjezd do centra Žatce bude možný po 22. Hodině

 

Od pondělí 30. 11. 2015 od 16:00 – 18:00 až do soboty 5. 12. 2015 platí zákazy omezující parkování a stání na nám. Svobody. Sledujete dopravní značení.

V neděli 6. 12. od ranních hodin platí zákazy parkování na celé ploše nám. Svobody, které se pro dopravu uzavře ve 12:00 hodin.

Parkování návštěvníků akce je možné pouze na vyhrazených parkovacích místech mimo uzavřené centrum města.

V případě parkovaní vozu v rozporu s dopravními předpisy hrozí odtažení vozu odtahovou službou

 

DOPRAVNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ

Vypravit se na akci s dostatečným časovým předstihem.

Dodržovat dopravní značení a dopravní opatření.

Parkovat pouze na vyhrazených místech.

Dodržovat pravidla bezpečnosti silničního provozu.

Řídit se pokyny pořadatelské služby, bezpečnostní agentury, Městské policie a policie ČR.

Žádáme občany Kaplice a návštěvníky Krampus show o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.

 

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

 

Důležité informace pro návštěvníky - návštěvní řád

 

Ohleduplným a ukázněným chováním významně přispějete k hladkému a zejména bezpečnému průběhu akce. Využijte nabízených služeb. Dodržujte návštěvní řád!!!

 

1. POŘÁDEK VE MĚSTĚ A ORGANIZACI AKCE BUDOU ZAJIŠŤOVAT:

Pořadatelé a zástupci pořadatele z řad dobrovolníků (žluté reflexní vesty)

Bezpečnostní agentura SBS Unit (černé stejnokroje)

Policie ČR, obvodní oddělení Žatec

Městská Policie Žatec

Sbor dobrovolných hasičů Žatec

Dobrovolní záchranáři Žatec

 

2. PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCE JSOU K DISPOZICI:

Zábranami vymezená trasa průvodu.

Velká stage na náměstí Svobody.

Profesionální moderátoři

Veřejné toalety

Stánkové občerstvení

Občerstvení v místních restauracích

Stánkový prodej vánočních a upomínkových předmětů Krampus Žatec

 

3. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Prosíme návštěvníky, aby dbali na dodržování níže uvedených bezpečnostních a hygienických pravidel.

V případě dotazů se obracet na označené zástupce pořadatele.

Pohybovat se pouze po určených komunikacích a ve vymezených prostorách kolem zábran.

Nepřelézat zábrany – nevstupovat do cesty vystupujícím!!!

Z důvodu zajištění lepšího výhledu nevyhledávat nebezpečná, vyvýšená místa, či místa, kdy může být poničen městský, nebo soukromý majetek.

Nepoužívat pyrotechnické pomůcky – házení bouchacích kuliček či dělobuchů.

Chovat se šetrně a ohleduplně k městskému mobiliáři (lavičky), k městské výsadbě v centru města (stromy a květinové záhony).

Pro osobní potřebu využívat výhradně veřejné toalety a toalety v restauračních zařízeních.

Udržovat pořádek ve městě – odpadky vhazovat do nádob na odpadky.

Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům – zejména zajistit bezpečnost malých dětí.

Chovat se ohleduplně k vystupujícím, zejména v souvislosti s pořízením společné fotografie.

Nevstupovat do vymezených prostor pro vystupující před zahájením i po skončení průvodu.

V případě potřeby umožnit průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranka, policie).