Mažoretky 2011

Autor: Martin Veselý <(at)>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 23. 05. 2011

V sobotu 21. 5. proběhlo od 10.00 hodin na náměstí v Žatci oblastní kolo Národního šampionátu mažoretkových skupin.

Za město uvítala všechny zúčastněné starostka města Mgr Zdeňka Hamousová a společně s moderátorem zahájili soutěž v pochodovém defilé. Do pochodu všech 22 zúčastněných souborů vyhrával dechový orchestr ZUŠ Louny posílený o další muzikanty. Pětičlenná porota hodnotila pochodový krok, rytmus pochodu a synchronizaci skladby s hudbou.

Po společném obědě, který připravila jídelna při Základní škole v Komenského alej, se všichni přesunuli do areálu letního kina, kde ve 14.00 hodin začala druhá část soutěže v pódiových formacích. Soutěžilo opět 22 mažoretkových skupin v pěti základních kategoriích, minimažoretky, mladší a starší děti, juniorky a seniorky. V rámci doprovodného programu, během kterého se porota odebrala vyhodnotit pořadí, vystoupila skupina 3 Touch a která rozhýbala přítomné návštěvníky, především však mladé dívčí publikum. 

V 18.00 se dostavila porota s výsledky, které pro někoho přinesly štěstí a slávu pro jiné slzy a smutek.

Vítězem v kategorii minimažoretky se stlaly Jasmínky ze ZUŠ Louny, v kategorii mladší děti se vítězem staly Sněženky ZUŠ Louny a ve starších Maršálky Plzeň.

V  juniorkách zvítězily Jablonecká Jablíčka z Jablonce nad Nisou a v nejstarší kategorii seniorek Modern Princess z Klatov.

Kromě vítězů se do národního kola nominovalo ještě dalších šest souborů.

Návštěvnost veřejnosti na náměstí byla díky vydařenému počasí oproti minulým ročníkům podstatně vyšší. Velký zájem byl i o pódiové vystoupení v letním kině a doprovodný program. Bohužel jak se stává zvykem, tak žatecká veřejnost byla zastoupena v minimálním počtu, spíše se jednalo o rodiče a příbuzné soutěžících dívek.

V závěru bych rád poděkoval všem zúčastněným souborům, Městské policii Žatec pod vedením pana Jiřího Štorka za bezchybný dozor a doprovod, porotě za organizaci a kvalitní rozhodování, Technickým službám Žatec jmenovitě p. Grežovi a p. Bukovské za pomoc a za umístění dopravního značení, p. Kloučkové za přípravu zasedací síně na radnici, kuchařkám a vedení Základní školy Komenského alej za výborný oběd a poskytnutí prostoru jídelny, všem zaměstnancům Městského Divadla v Žatci za organizaci a přípravu celé akce, technikům a zvukařům, stánkařům za zajištění občerstvení, paní Deylové za krásné květiny, firmě Rosana za bezplatné zajištění pitného režimu a dobrovolným záchranářům Žatec za zajištění ošetření a první pomoci.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii na www.divadlozatec.cz

 

                                                                                                   Martin Veselý

                                                                                            ředitel městského divadla