Čarodějnice 2008

Autor: Martin Veselý <(at)>, Téma: Programy, Vydáno dne: 06. 05. 2008

Ve středu 30.dubna se od 17:00 hodin před městskou radnicí konal tradiční slet čarodějnic, který se po slavnostním zahájení přesunul ke svému reji do areálu za budovu K-500. V čele průvodu, hned za katy a hlavní čarodějnicí, pochodovaly minimažoretky MŠ Alergo a mažoretky ZUŠ Žatec.

Zde na všechny účastníky čekaly stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program.

Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení třech nejhezčích čarodějniček, které byly odměněny keramickými plaketami svých vzorů připravených Základní školou praktickou a speciální v Žatci. Na pódiu vyhrávala skupina Limonádový Gin a DJ Fiala. Moderátorkou již tradičně byla Radka Mašková, které sekundoval Karel Fiala. Vrcholem celé akce byl efektní obřad s upálením slaměné čarodějnice na hranici za asistence pěti katů. Během celého podvečera probíhaly různé soutěže, které si pro návštěvníky připravil Dům dětí a mládeže v Žatci. Zajímavou atrakcí byla možnost povozit se na konících od paní Talaváňové, shlédnout expozici dobrovolných hasičů a záchranářů v Žatci. V rámci kulturního programu vystoupili členové kick boxerského oddílu G - Titan pana Greisigera a členové aikido klubu pod vedením Lukáše Šimandla. S velkým ohlasem se setkala možnost vedení loutek pod dohledem loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec a prezentace indiánského kmene Ksigudan Žatec. Nejmenší návštěvníky zaujala možnost zaskákat si na nafukovací žirafě. Celá akce se i díky vydařenému počasí a bezchybné organizaci všech spolupořadatelů setkala s obrovským zájmem veřejnosti. Závěrem bych rád poděkoval Všem zúčastněným složkám, spolupořadatelům a veřejnosti za příjemně strávený podvečer. Zvláštní dík patří Dobrovolným hasičům a záchranářům Žatec, Lesům Žatec, Technickým službám Žatec, firmě LIKOR CZ, Základní škole praktické a speciální, loutkohercům Jitřenka, Městskému divadlu, Základní umělecké škole Žatec, mateřské školce Allergo, Městu Žatec, Domu dětí a mládeže Žatec, armádě a posádce Žatec, Městské policii Žatec, Policii ČR a fotografům 1.DFK Žatec. Poděkování patří také společnosti Toi Toi, která dodala mobilní WC.

Fotografie z akce naleznete na www.divadlozatec.cz.

Martin Veselý